Kompanija "YUBEL Inžinjering doo", svojim uslugama i proizvodima koje nudi svojim klijentima, već dugi niz godina daje značenje rečima kvalitet i postojanost, drži trend u izražavanju ličnog stila, uvažavanju želja i potreba klijenata i izlazi u susret potencijalnim ili već postojećim klijentima, nudeći im opciju "ključ u ruke" ili radeći za njih samo neku od spomenutih faza, a sve u dogovoru sa klijentom i u zavisnosti od kompleksnosti projekta.

USLUGE KONSALTINGA

Konsalting je dvosmerni, interaktivni proces traženja, primanja i davanja podrške. Pojam konsaltinga kao usluge koje naša kompanija može ponuditi, podrazumeva naročit i sveobuhvatan pristup željama i mogućnostima potencijalnih klijenata/investitora. Po pravilu, odabir idealnog tehničkog rešenja ima kompleksan karaktera i zahteva detaljnu posvećenost i angažovanje tima stručnih inženjera. Svaki projekat je celina za sebe, te je neophodno uraditi detaljnu studiju i analizu postojećeg stanja kako bi se, u skladu sa zaključcima i saglasnošću klijenta/investitora, došlo do najboljeg ishoda.

Konsalting je, u principu, inicijalna faza svakog projekta, kojoj treba pristupiti sa maksimalnom ozbiljnošću.

Po odabiru adekvatnog tehničkog rešenja prema željama klijanta/investitora i važećim tehničkim normama pristupamo proceni bužeta investicije i daljoj izradi projekta.

IZRADA PROJEKATA

Naša kompanija zajedno sa svojim timom licenciranih inženjera nudi uslugu izrade HIDROMAŠINSKIH I TERMOTEHNIČKIH projekata najsavremenijim alatima za trodimenzionalno projektovanje (Autodesk Inventor 3D, Revit), koje između ostalog karakterišu:
  • Brzina izrade projekta
  • Preciznost u izradi 3D modela uz proveru ispravnosti forme i funkcije
  • Izrada dokumentacije u .DWG, .RVT, .STP i drugim 2D i 3D elektronskim formatima
  • Fleksibilnost i lako usaglašavanje sa ostalim projektima (AG, EL, TT)
  • Automatizovana i izrada specifikacija potrebne opreme i materijala

NABAVKA I PRODAJA OPREME

Kroz saradnju sa domaćim i inostranim kompanijama (pogledati u odeljku PARTNERI), našim klijentima, možemo ponuditi veoma veliki asortima proizvoda, ne zanemarujući tu odnos cene i kvaliteta. Od velike je važnosti da isporučena roba bude u skladu sa tehničkim zahtevima navedenim u predhodno urađenom projektu, te možemo garantovati za kvalitet isporučene opreme. Naši partneri su isključivo iz zemalja Evropske Unije i SAD gde kvalitet robe zadovoljava sve tehničke normame i standarde.

MONTAŽA OPREME

Tim saradnika, koji već dugi niz godina u saradnji sa nama izvodi najkompleksnije projekte, osposobljen je za montažu opreme na svim vrstama objekata. Naš tim specializovanih instalatera prošao je sve stručne kurseve i obuke u zemlji i inostranstvu, organizovane od strane naših inostranih partnera. Montaža opreme zahteva najveću preciznost, kako bismo bili sigurni da će celokupan sistem funkcionisati bez smetnji i u skladu sa zahtevima naručioca.

POSTPRODAJNO SERVISIRANJE

Naša kompanija može ponuditi usluge postprodajnog servisiranja svim svojim klijentima, bilo da je u pitanju redovan servis ili disfuncionalnost sistema koji zahteva ozbiljniji servis. Naš tim će svim svojim klijentima u zavisnosti od potrebe, izaći u susret.

MERENJA TEHNOLOŠKIH PARAMETARA

Tokom godina kroz uspešnu saradnju na raznim projektima stekli smo iskustva u merenju i analiziranju tehnoloških parametara termotehničkih, procesnih postrojenja i dugih procesa.

Naša kompanija Vam može ponuditi merenje nekih od sledećih parametara:

• Karakteristike bazenkse vode (kiselost, hlor, aktivni kiseonik i sl.)
• Termovizijsko snimanje IC kamerom
• Merenje brzine strujanja, vlažnosti i barometarski pitisak vazduha
• Merenje koncentracije amonijaka u vazduhu
• Temperatura vode i vazduha

AUTOMATIZACIJA PROCESA KONTROLE

Držeći korak sa razvojem "pametnih" uređaja krenuli smo u razvoj sitema za kontrolu i nadzora taznih tehnoloških procesa. U tom duhu možemo Vam ponuditi kompletan sistem elektronske kontrole od jednostavnih do komplikovanih industrijskih procesa upotrebom industrijskih PLC računara


Partneri