Energetska efikasnost

Ista funkcija - smanji utrošak energije, manji troškoviKompanija "YUBEL Inžinjering d.o.o" nudi za nove i postojeće ojekte izradu:

 1. Elaborata i Pasoša energetske efikasnosti
 2. Projekata za niskoenergetske obejkte
 3. Koncepta Pasivnih kuća


Prednosti energetski efikasne gradnje :

 • Smanjen budzet za utrosak energije grejanja, hlađenja i struje
 • Poboljšanje kvaliteta stanovanja
 • Duži životni vek objekta
 • Viša cena objekta na tržištu nekretnina
 • Zaštita životne sredine kroz smanjenje emisije štetnih gasova

Koncept Pasivnih kuća predstavlja najviši energetski standard sa uštedom energije od neverovatnih 90% i podrazumeva:

 • Detaljnu analizu pozicije objekta
 • Adekvatnu termoizolaciju
 • Dobru zaptivenost objekata radi smanjenja infiltracije vazduha
 • Adekvatnu orijentaciju I izbor prozora , vrata i fasade
 • Upotrebu prinudne ventilacije sa rekuperacijom toplote
 • Pripremu tople potrošne vode upotrebom solarnih kolektora
 • Upotrebu visokoefikasnih električnih uređaja i osvetljenja


Podelite sa prijateljima