Hemija za bazene i fontane

Pripremite se za sezonu kupanja

YUbel Inžinjering u svojoj ponudi ima svu neophodnu hemiju potrebnu za održavanje Vašeg bazena.

1. Ph minus

Ovo srtedstvo služi za snižavanje kiselosti bazenske vode. Snižavanjem kiselosti vode omogućavamo pravilno delovanje dezinfekcionog sredstva (npr. hlor, aktivni kiseonik i sl.)

Idealna kiselost vode se kreće u granicama od 7,2-7,4mg/l.

Pakuju se u granulama u pakovganju od 1,5kg.

2.Kombinovane tablete

Tablete su kombinacija hlora, algicida i flokulanta (sredstvo za izbistravanje vode) tako da sadrže sve osnovne hemikalije neophodne za dezinfekciju bazenske vode. Samim tim predstavljaju najpopularnije rešenje za porodične bazene.

Koriste se tako što se postavi po jedna (200g) tableta u posebano kućište koje pluta po površini bazena (kod malih bazena) ili se stave u skimer (kod većih, privatnih, bazena).

Prodaju se kao 200g tablete.

3. Algicid (koncentrat)

U koliko dođe do pojave algi na zidovima bazena potrebno je ručno dodati određenu količinu algicida kako bi se rešili algi u bazenu. Do pojave algi najčešće dolazi usled upadanja okolnog rastinja u bazen i niskog nivoa dezinfekcionog sredstva.

Pre dodavanja algicida preporučuje se da se kvalitet vode dovede u optimalne granice tj. u bazenu treba postojati izvesna količina dezinfekcionog sredstva.

Prodaje se u tečnom stanju u pakovanju od 1 ili 5 litara.

4. Trihlor tablete

Ove tablete su namenjene za dezinfekciju bazenske vode prilikom prvog punjenja bazena. Kako se, obično, bazen puni vodom više dana bez rada filtera dolazi do povećanja koncentracija bakterija u vodi. Kada se punjenje završi pristupa se takozvanom "šok tretmanu bazena" čime se nivo hlora znatno poveća kako bi se rešili svih bakterija.

Prodaju se kao 200g tablete.

5. Ručni tester

Kako bi bili sigurni u kvalitet bazenske vode potrebno je imati osnovno sredstvo za testiranje vode (ručni tester). Uzimanjem uzorka vode i dodavanjem određenih tabletica uzorak vode će promeniti boju na osnovu čega se lako može proceniti optimalan kvalitet vode.

Prodaje se kao komplet sa tabletama za testiranje vode. Kada se tablete potroše možete kod nas uzeti i novi set tableta za testiranje vode.

6. Ostala sredstva za održavanje bazena

Osim hemijskih sredstava za tretnam vode YUBEL inžinjering u svojoj ponudi ima i sve ostale uređaje za održavanje bazena (npr. robot za čišćenje, četke, papuča usisivača i sl.)


Podelite sa prijateljima