Filteri koji štede

Prednosti defender filtera

1.Ušteda vode

Defender filter značajno eliminiše količinu vode potrebnu za ispiranje filtera koja je obavezan deo rada sa peščanim filterima. Umesto ispiranja, defender je programiran da automatski "rastrese" medijum i da ​​regeneriše fini perlit za novi start procesa filtracije. Na kraju filter će postati zasićen zarobljenim nečistoćama i tadaće se lako ispraziniti i zameniti medijum.U zavisnosti odopterećenja, životni ciklus ispune je oko četiri nedelјe.
Potrošnja vode usled ispiranja

Tip filtera

Površina filteracije
(m2)

Ispiranje
(m3/h / m2)

Zapremina vode za ispiranje
(m3)

Godišnja potrošnja vode
(m3)

Peščani filter

(4kom.) 4884SHFFG-6

11,78

27,9

36m3 svake 3 nedelje

5 615,88 m3

Defender ®

(1kom.) SP-49-48-1548

112,5

2,8

4,66m3 svake 4 nedelje

55,87 m3

Ušteda vode usled ispuranja: 1 468 800 litara

2. Ušteda u energiji i hemikalijama

Dramatično smanjenje otpadane vode se direktno prenosi na štednju u dopuni vode, zajedno sa hemikalijama i energijom za ponovno zagrevanje.Uzmite u obzir troškove zahemijski tretiram 1,4 miliona litara i količinu enegije potrebnu za zagrevanje ove zapremine od 10 do 27 stepeni Celzijusa.
Takođe je važno napomenuti da će pobolјšanje kvaliteta vode ostvareno Defender filterom, ukloniti finije čestice (do 1µm) takođe doprineti opštoj potrošnji hemija koje se upotrebljavaju za dezinfekciju vode.
Procenjna godišnja ušteda se kreće od $ 42,000 do $ 52,000 u zavisnosti od lokalnih troškova goriva za energiju (naftu, gas, struju).Na grafikonu ispod može se videti poređenje potrošnje vode za ispiranje filtera i upotrebljene hemije, tipičnog Akvaparka, sa kapacitetom filtracije 454 m3/h.

Description: Уштеда енергије

3. Ušteda u prostoru

Dodatna uštede dolazi i u pogledu manjih građevinskih prostora potrebnih za smeštaj Defender ® filtera.
Upotrebom ovih filtera potreban prostor za smeštaj filtera je smanjen na samo jednu četvrtinu ili jednu šestinu prostora potrebnog za smeštaj ekvivalentnog sistema sa peščanim filterima, čime se štedi i na instalacijama i vremenu ugradnje. Kako je manja radna težina Defender ® filtera smanjuje se stepen opterećenja koju građevinska konstrukcija mora da podrži. Uz troškove izgradnje objekta od oko $ 75 do $ 150 po kvadratnom metru, izborom Defender ® može se ostvariti ušteda u izgradnji i za desetinu hilјada eura.

Description: Конструкција


Dodatne prednosti:

  • Nema rezervoara za neutralizaciju otpadne vode
  • Manji zahtevi prema kanalizaciji
  • Velike brzine izlivanja otpadne vode u sistem kanalizacije, više nije problem
  • Radna težina može da bude samo 10% od ekvivalentnog peščanog filtera

4. Štednja Energije

Defender ® ima manji otpor (u odnosu na peščani filter) tako da štedi energiju potrebnu za rad motora pumpe. Diferencijalni pritisak kod peščanih filtera, u zavisnosti od ispune, može da se kreće od 0,3 do 0,4bar. Nasuprot tome, diferencijalni pritisak kod Defender filtera je približno 0,7 bar.
Time potreban napor pumpe je manji za skoro 12 metara što se direktno odražava na lakiši rad motora i uštedu elekttrične energije. U većini slučajeva, motora pumpe potrebne za rad sa Defender ® filterom je manji od pumpe za peščani filter. Koristeći motor od 17kW umesto 20kW će dovesti do uštede električne energije u iznosuod oko $ 3.000 godišnje.
U slučaju Akvaparkova sa višea trakcija, ušteda bi bila znatno veća.

Defender tehnologija pruža ogromne uštede uenergiji.

Ovaj grafikon prikazuje stvarne radne pritiske brzih peščanih filtera u poređenju sa Defender filterom.
CRVENA linija predstavlјa fluktuacije u pritisku za brzi peščani filter pri jedanom ciklusu filtriranja (3 dana).Plava linija ukazuje na diferencijalni pritisak za Defender fiter pri jednom punom ciklusu filtracje (21 dana).
Kao rezultat "Bump" procesa, Defender radi sa drastično nižim naporom i znatno smanjuje troškove energije.

ZELENA osenčena površina predstavlјa nivo nižeg napora pumpe, koji se direktno prevodi u sačuvane novce.

Defender tehnologija pruža ogromnu Uštedu energije

Brzi peščani filter,projektovan sa 28 m3/h/m2 obično će početi sa diferencijalnim pritiskom od 0,35 bar, kadaje čist. Kako se diferencijalni pritisak povećava na 07-0,85 svakih 3 dana, neophodno je isprati filter.
Defender filter,projektovan sa 2,8 m3/h /m2 obično će početi sa diferencijalnim pritiskom od 0,02 bar sa novim medijumom (čist). Dnevno povećanje diferencijalnog pritisaka je oko 0,02 bar nakon “rastresanja” medijuma. Nakon tipičaog ciklusa od 21 dan dolazi do povećanja diferencijalnog pritiska na 0,4bar.
Svi prikazani podaci dati su na osnovu stvarnih rezultata filtracionog sistema koja rade urazličitim objektima u Severnoj Americi.

5. KVALITET VODE


Description: микрон

Pogledajte koliki je mikron

 

Defender ® filter će ukloniti čestice do 1 mikrona. Uz sve veće zabrinutosti u vezi vodom prenosivih bolesti,ova predost filtera se nemože zanemariti. Što je manja čestica koju filter može odstraniti filtracija je bolja. Defender ® filter je posebno efikasan u bazenima sa velikim opterećenjem (veliki broj kupača) zbog velike površine filtracije i kapaciteta zadržavanja nečistoća.
Defender ® filter će takođe usporiti i zamućivanje vode. Glavni doprinos mutnoći bazenske vode je hemijski tretman vode, naročito natrijum-hipohloritom. Pobolјšana filtracija, uz smanjenje dopune vode, smanjuje hemijske zahteve i usporava zamućenje .
Podelite sa prijateljima