ENERGETSKI PASOŠI - licencirani inženjeri

"YUBEL Inžinjering DOO" jedna je od prvih kompanija na ovom tržištu koja svojim klijentima može ponuditi usluge izrade ENERGETSKIH PASOŠA. Naš tim stručnih licenciranih inženjera potrudiće se da izađe u susret Vašim zahtevima poštujući sve trenutno važeće zakone i propise.

Energetski pasoš je elaborat koji će biti obavezna projektna dokumentaciju za sve novoizgrađene objekte, objekte na kojima se vrši renoviranje i sanacija, kao i za objekte koji su u prometu nekrenina. Pasoši će biti podeljeni u kategorije od A do G (od čega je A visoko energetski efikasan objekat, a G objekat koji stvara najamanju energetsku uštedu) u zavisnosti od energetske efikasnosti objekta. Takođe će sadržati podatke o karakteristikama objekta, troškovima grejanja-hlađenja, gubicima energije i mogućim uštedama. Kategorija pasoša će direktno uticati na cenu nekretnine na tržištu. Elaborate će izrađivati stručna lica koja imaju licencu.(Licenca 381 Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada) izdatu od Inženjerske komore Srbije.

http://http://www.pressonline.rs/nedeljnici/press-green/zakon-o-energetskoj-efikasnosti-po-hitnom-postupku/

Podelite sa prijateljima